m18935992599

电影迷

抱着希望本来就是个错误

如果你没法改变现状

你就只能被现实打败。

                                 ——《疯狂的麦克斯:狂暴之路》

风吹不倒有根的树。

                              ——《还魂者》

正视自己,从正视孤独开始。

祝自己十八岁生日快乐

那好吧,我是说。预演差不多就跟车祸一样惨不忍睹,好像没有一团怒火或者一个勃起就演不完一场戏似的。我还破产了。

                                                                      ——《鸟人/出乎意料的美德》